Kent v Cornwall 2013

County Championship: Kent v Cornwall 2013 at Medway RFC, 11th May 2013. Cornwall won 17-23. Photos by John Beach and Ben Gilby.
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • John Beach : Cornwall, Kent, Rugby
 • IMG 4696
 • IMG 4706
 • IMG 4714
 • IMG 4691 Kent 16-23 Cornwall, Saturday 11th May 2013, Bill Beaumont Cup Southern Division, Medway RFC, Rochester, Att: 700